Перший український ветеринарний виробник отримавший міжнародні сертифікати GMP та GMP+


Про систему якості компанії «ВЕТСИНТЕЗ»

Один з основних принципів управління якістю – це орієнтація на споживача, що є життєво необхідний кожній організації та кожному підприємству, функціонуючому в умовах конкурентного ринку.

Політика в області якості зобов’язує кожного працівника нашого підприємства забезпечити споживача якісними виробами або послугами.

Ми, як виробники ветеринарної продукції, гарантуємо високу якість виготовлених продуктів відповідно до вимог потреб споживачів, забезпечуючи постійний контроль якості на всіх стадіях виробництва.

Управління ЯКІСТЮ

Система управління якістю полягає в безперервній роботі направленій на:

- Підвищення результативності та ефективності системи менеджменту якості і безпеки;

- Задоволення потреб споживачів за рахунок підвищення якості та безпеки продукції, збільшення асортименту при збереженні конкурентної вартості продукції;

- Дотримання діючого законодавства відносно ветеринарних препаратів і кормових домішок;

- Підвищення компетенції персоналу шляхом проведення навчання в області забезпечення якості та безпеки;

- Оцінку, індексацію та контроль ризиків які відносяться до безпеки продукції;

- Виявлення та попередження появ потенційних невідповідностей, що впливають на якість та безпеку продукції;

- Раціоналізацію використання сировини, матеріалів та вдосконалення технологій;

- Розробку та керування виробничою документацією;

- Підготовку та розробу виробничих процесів;

- Регулярні щорічні внутрішні та зовнішні аудити всіх процесів та підрозділів.

Контроль якості

Етапи контролю якості:

- Вхідний контроль – включає перевірку якості сировини та допоміжних матеріалів, що надходять у виробництво;

- Міжопераційний контроль – включає перевірку дотримання технологічних режимів, правил зберігання і пакування продукції між операціями, забезпечується відділом контролю якості та майстрами виробництва;

- Контроль якості готової продукції – встановлення відповідності якості готової продукції вимогам стандартів та технічних умов.

База контролю якості (лабораторії):

- Хіміко-аналітична лабораторія контролю якості ветеринарних препаратів оснащена відповідним обладнанням, методичним забезпеченням та кваліфікованими кадрами, відповідає галузевим вимогам для проведення дослідів якості сировини та продукції, що підтверджено атестатом про акредитацію, виданим Державним науково-дослідницьким інститутом ветеринарних препаратів та кормових домішок;

- Бактеріологічна лабораторія відділу контролю якості відповідає вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 Системи керування вимірами. Вимоги до процесів вимірювань та вимірювального обладнання, що підтверджено свідоцтвом про відповідність, виданим ДП «Харківстандартметрологія».

Залишити відгук

Про наші сертифікати


Залишити відгук

Наші процеси виробництва


Цехи, в яких здійснюється виробництво препаратів, повністю оснащені сучасним високопродуктивним фармацевтичним обладнанням кращих закордонних виробників, чистими і контрольованими виробничими зонами

Залишити відгук

Про контроль якості


Залишити відгук

Як нас знайти